Algemene gebruiksvoorwaarden van PROFFICINA

Toelichting:

PROFFICINA is een beschermd merk van FEBELCO cvba, met zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 1 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0458.780.306 (RPR Gent, afdeling Dendermonde)

PROFFICINA is een online aankoopplatform waarop op onafhankelijke, snelle en professionele wijze contact kan worden gelegd met de vele aangesloten aanbieders in de farmasector.

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor elke GEBRUIKER van het PROFFICINA-platform, ongeacht of deze producten aanbiedt, dan wel deze wenst te verwerven voor zichzelf of eventuele derden. Indien een bepaling slechts van toepassing zou zijn op een AANBIEDER van producten, wordt dit expliciet aangeduid.